topgarden.ro
Expertul dumneavoastră în grădini și flori

Înființare grădini de legume

Reliefarea aspectelor principale legate de înființarea unei grădini de legume implică apelul la o serie de elemente ce trebuie cunoscute de orice întreprinzător din acest domeniu. Pentru a optimiza rezultatele dorite, înființarea efectivă a grădinii de legume trebuie să fie precedată de o serie de calcule menite să stabilească acțiunile necesare și succesiunea în timp a acestora. De asemenea, relevarea acestor acțiuni pe diferite etape îmbunătățește modul în care este abordată întreaga problematică și asigură succesul obținerii unei producții de invidiat. Etapele înființării grădinii de legume sunt proprii fiecăreia, însă trebuie să cuprindă în mod necesar următoarele:

  1. Stabilirea culturilor, a soiurilor selectate de legume și delimitarea cât mai exactă a spațiului alocat fiecărei culturi. Învecinarea culturilor trebuie să se bazeze pe criterii clar stabilite, care să favorizeze dezvoltarea optimă a fiecărei specii în parte. Un colț special poate fi dedicat plantelor aromatice. Trebuie avută în vedere rotația în timp a plantațiilor, astfel încât să nu se cultive aceleași legume pe aceleași suprafețe mai mulți ani la rând. Stabilirea soiurilor cultivate în vederea maximizării producției raportată la calitatea solului trebuie să ia în calcul și alte cerințe specifice ale cultivatorului, cum ar fi rezistența în timp a legumelor obținute sau comportamentul pozitiv la tratamentul de conservare a acestora. Îngrășarea pământului prin suplinirea lipsurilor din sol cu îngrășăminte organice este o acțiune ce trebuie să aibă loc înaintea însămânțării.
  2. Însămânțarea efectivă a legumelor și plantarea răsadurilor. În perioada recomandată pentru plantare și însămânțare se va apela la mijloace mecanizate dacă este cazul, iar în eventualitatea plantării, se va urmări munca manuală, efectuată la adâncimea și în condițiile de umiditate și temperatură recomandate. Trebuie prevenită orice formă de boală în cadrul acestei lucrări, fapt ce necesită o prelevare a celor mai bune semințe și plante dintre cele de care se dispune. Răsadurile viguroase, de calitate, au șanse sporite de a se prinde în cel mai scurt timp și, implicit,  de a se dezvolta puternic și armonios. Din această cauză, investiția inițială mai mare este de cele mai multe ori de preferat. Semințele selectate au șanse sporite de germinație, ceea ce justifică, similar, cheltuieli sporite cu acestea.
  3. Lucrări specifice de întreținere a culturilor de legume. Ulterior însămânțării, după ce legumele au răsărit și răsadurile au prins rădăcini și încep să se dezvolte, este necesar să se apeleze treptat, mecanizat dacă este cazul, și manual în rest, la lucrări de săpat și stropit pentru a proteja legumele de buruieni și dăunători. Pentru fiecare cultură, lucrările se repetă la un interval specific, iar asigurarea condițiilor de umiditate se face relaționat. Lucrările de întreținere a legumelor sunt importante pentru a asigura spațiul si condițiile necesare unei dezvoltări ample.
  4. Recoltarea. Fiecare gradină de legume are un specific în funcție de idea pe care a fost dezvoltată. Astfel, pe parcursul unui întreg sezon, recoltarea își are partea sa între activitățile desfășurate în cadrul unei grădini de legume. Respectarea unor cerințe minimale în procesul recoltării legumelor este esențială ca să evitați îmbolnăvirea produselor obținute și a plantelor și legumelor aflate în creștere.

Serviciile noastre sunt, din aceste cauze, gândite prospectiv și urmăresc etapizarea activităților încă din faza de proiectare a grădinii în așa fel încât să lejerizeze procesele intermediare optimizând în același timp producția.

One response to “Înființare grădini de legume”

  1. Vasile Nicoleta

    Cat ma costa infiintarea unei greadini de legume?cum procedam?ce oferte aveti?

Leave a Reply